Brev.png

Kære Politiker

Vi skriver til dig, fordi vi er bekymrede. For vores børn. Vores venner. Vi er bekymrede for os selv. Og for dig. Hver femte af os vil nemlig opleve symptomer på mindst én psykisk sygdom i løbet af ét år. Det har store konsekvenser - både personligt og økonomisk. I Danmark er psykisk sygdom den største sygdomsbyrde med 25% af den samlede sygdomsbyrde ifølge WHO. Det er mere end både kræft og kredsløbssygdomme tilsammen. Alligevel står behandlingen af psykisk sygdom ikke mål med det behandlingsbehov, der er. Det, mener vi, er psykt.

Vi kæmper for et land, hvor psykisk sygdom rangerer på niveau med fysisk sygdom. Psykisk sundhed skal prioriteres lige så højt som fysisk sundhed. Derfor appellerer vi til, at Danmark tilbyder gratis psykologhjælp og hurtig behandling til alle, der har brug for det. Det bør være lige så naturligt at få hjælp til psykisk sygdom som at få behandlet en brækket arm. At prioritere fysisk og psykisk sygdom så forskelligt er psykt.

Det er psykt, at der er så stor forskel på hvornår og hvor meget, man kan få tilskud til en psykologbehandling – det afhænger blandt andet af diagnose og alder. Det kan ikke være rigtigt, at en velfærdsstat som Danmark diskriminerer på baggrund af alder

Det er psykt, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom udskrives, fordi der ikke er plads. Det er afgørende, at der oprettes flere sengepladser, så mennesker med psykisk sygdom kan få den rigtige behandling i tide.

Det er psykt, at mennesker med angst og depression i dag skal vente omkring 80 dage på, at en psykolog har tid. En så lang ventetid fører ofte til betydelig forværring af sygdommen. Derfor er det sund fornuft at tilbyde hurtig psykologhjælp til alle, der har brug for det.

Det er psykt, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved psykisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i Danmark, mens omkostningerne til behandling kun udgør en tiendedel.

Det er psykt, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end andre, fordi de ikke får den rigtige hjælp.

Det er psykt, at psykiske helbredsproblemer er den største sygdomsbyrde blandt børn og unge. Mange af dem får ikke tilstrækkelig hjælp. Det giver ikke mening.

Det er psykt, at de 310.000 børn, som lever i en familie med en psykisk syg mor eller far, ikke har krav på den nødvendige hjælp, selvom de er i risikogruppen for selv at blive syge.

Kan vi ikke blive enige om, at det ikke er godt nok?

Vores ønske er, at alle, som har brug for det, tilbydes gratis psykologhjælp og hurtig behandling. Andet kan vi ikke være bekendt. Psykisk sygdom er noget, vi bekæmper sammen.

Med venlig hilsen

Den danske befolkning & Psykiatrifonden